Facebook


 מאמר יהלום - שכינה
דף הבית >> תפריט עליון >> מאמרים >> מאמר יהלום - שכינה
בס"ד

מדוע בחור שרוצה להקשר בקשר של נישואין "ברית נישואין" , קונה דווקא טבעת יהלום?
מדוע יהלום מסמל התקשרות ?
הסיבה שיהלום מסמל התקשרות היא שביהלום עצמו הקשר בין האטומים שלו הוא הכי חזק.
היהלום הינו  הגביש בעל המבנה הכי מסודר , רמת הקשר בין האטומים שלו היא הכי גבוהה והכי מסודרת.
הקשר בתורה בערך המספרי של הגורמים השותפים בחתונה.
נתחיל מהכלה: כלה מלשון "כלות הנפש" וגם מלשון "כליל השלמות".
כלה בגימטריה (ערך מספרי) 55 סכום  של המספרים מ1-10 סה"כ 55.
הכלה מקיפה את החתן שבע פעמים 7X55 =385=שכינה , שהוא ערכה המספרי של המילה שכינה, כלומר , הקשר בין הכלה לשכינה הוא הכפלה של שבע.

1X1=1
2X2=4
3X3=9
4X4=16
5X5=25
6X6=36
7X7=49
8X8=64
9X9=81
10X10=100
----------------
 385 סה"כ
 
ישנו קשר יותר פנימי , יותר עמוק הסברנו שכלה היא כללות המספרים מ 1-10 , שכינה היא כללות המספרים מ 1-10 בריבוע . כל אחד בהכפלה עצמית  כלומר, שיש עוד קשר והוא מספר פשוט ומספר בריבוע נשליך את הכל למציאות
.    נקודה אין לה מימד
--- קו הינו בעל מימד אחד כלה -55  - 1-10
     משולש קודקוד 1
     בסיס - 10  
 
זהו המבנה שמתקבל כפלה של שטח המשולש כשהקודקוד 1 והבסיס 10 .
זאת אומרת כשכלה עברנו  למימד הבא שטח- אורך ורוחב.
מה יקרה כשנעבור  לשכינה 385-1-10 בריבוע , נקבל בסיס מרובע של 10X10  ועליו 9X9 וכך הלאה.. כלומר המבנה שיתקבל הוא פירמידה תלת מימדית כשלמעשה עברנו גם למימד הבא שהוא נפח .   לפירמידה יש נפח במימד הנפח יש פנים – פנימיות כך גם הקשר הזוגי צריך להיות פנימי , לא כלפי חוץ  אלא "פנים אל פנים".
נחזור אל היהלום , היהלום נמצא בטבע בצורת גביש הנקרא:"טטרה אדר" פירמידה כפולה שאותה מנסרים לשני חלקים ומכל אחד מהם מייצרים יהלום , כלומר ביהלום יש את כל הקשרים עליהם דברנו גם כפול 7 וגם מספר פשוט ומספר בריבוע.